40 €

μπουκέτο με τριαντάφυλλα, τουλίπες, νεραγούλες, χρυσάνθεμα σαντίνι, ζουμπούλια και σολιντάγκο

κωδικός:
200.μπουκέτο